SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Konkursi

REZULTATI IDEJNO/ANKETNOG KONKURSA REVITALIZACIJE OBJEKTA DUNAV OSIGURANJA NA ZLATIBORU
20.02.2017.

REZULTATI IDEJNO/ANKETNOG KONKURSA REVITALIZACIJE OBJEKTA DUNAV OSIGURANJA NA ZLATIBORU

Dana 14.02.2017.godine u prostorijama Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost, održan je sastanak komisije idejno/anketnog konkursa revitalizacije objekta Dunav osiguranja u cilju proglašenja najbolja tri rada.
 
Na sastanku su bili prisutni svi članovi komisije:
 
1.Doc.Miloš Nenadović dipl.inž.arh (Arhitektonski fakultet)
2.Red.prof.Branislav Živković dipl.inž.maš. (Mašinski fakultet) 
3.Docent Aleksandra Sretenović dipl.inž.maš. (Mašinski fakultet)
4.Ivan Milovanović dipl.inž maš.(Igumanov d.o.o.)
5.Predstavnik Dunav osiguranja a.d.o. Jasmina Jevtić dipl.inž.arh
 
Komisija je konstatovala da su predata četiri rada, od kojih je 
 
Prvi rad je predao tim u sastavu:
 
1.Saša Vujanović
2.Milica Gruban
 
Drugi rad je predao tim u sastavu:
 
1.Marina Ilić
2.Mirko Milanović
3.Feodor Jurić
4.Anica Karić
 
Treći rad je predao tim u sastavu:
 
1.Aleksandar Davidović
2.Tamara Bajić
3.Damjan Bulatović
 
Četvrti rad je predao tim u sastavu:
 
1.Milan Stojković
2.Aleksandar Pavlović
3.Gordana Radojković
4.Katarina Petrović
5.Nevena Ivanov
 
 
Navedeni radovi su predati u roku navedenom u konkursnoj dokumentaciji. Naknadno pristiglih radova nije bilo.
 
Komisija je jednoglasno odbacila idejno rešenje autora prvog rada uz komentar da je nepotpun i da ne zadovoljava traženo rešenje revitalizacije objekta.
 
Detaljnim razmatranjem sadržaja drugog rada komisija je ustanovila da je rad kompletan, da je obuhvatio oba dela konkursnog zadatka i da nudi niz kvalitetnih rešenja koja se mogu primeniti na postojećem objektu. Članovi tima su jasno predstavili izmene koje predlažu da budu urađene na objektu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti objekta i detaljno ih obrazložili.
Treći rad je predstavio rešenje energetske efikasnosti koje je racionalno, verovatno i izvodljivo, dok su u okviru arhitektonskog rešenja postojećeg objekta ponuđena rešenja delom neracionalna, posebno pozicija lifta koja iziskuje radove ispod nivoa temelja objekta gde je prisustvo podzemnih voda veoma značajno.
 
Četvrti rad je ponudio mašinsko rešenje koje je neracionalno i neadekvatno, dok je arhitektonsko rešenje vrlo promišljeno, sa posebnom pažnjom na optimizaciju novonastale organizacije sadržaja u postojećem objektu.
 
Sumiranjem utisaka i razmenjivanjem komentara, komisija je došla do zaključka da oba rada ispunjavaju uslove postavljene u konkursnom zadatku i da kvalitet ponuđenih rešenja zaslužuje da radovi ravnopravno podele nagradu. 
 
Komisija je, dana 14.02.2017. godine u prostorijama Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost jednoglasno proglasila najbolja tri studentska projekta. 
 
1.NAGRADA 
 
projekat tima u čijem sastavu su:
Mirko Milanović, Fedor Jurić, Marina Ilić i Anica Karić
 
2. RAVNOPRAVNA NAGRADA 
 
projekat tima u čijem sastavu su:
Milan Stojaković, Aleksandar Pavlović, Gordana Radojković, Katarina Petrović i Nena Ivanov 
 
projekat tima u čijem sastavu su:
Aleksandar Davidović, Tamara Bajić i Damjan Bulatović.
 
Budžet predviđen za drugo i treće mesto će biti ravnopravno podeljen dobitnicima ravnopravne nagrade, dok budžet za prvu nagradu ostaje nepromenjen.
 
Srpski Centar za Energetsku Efikasnost se zahvaljuje svim učesnicima konkursa i čestita nagrađenim timovima!
 
Uručivanje nagrada održaće se 24.02.2017 godine u prostorijama Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost sa početkom u 12h.
 

Galerija