SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Praksa

FONDACIJA DUŠAN PAVLOVIĆ IZABRALA  STIPENDISTE!
12.12.2017.

FONDACIJA DUŠAN PAVLOVIĆ IZABRALA STIPENDISTE!

Fondacija Dušan Pavlović (www.fondacijadp.rs ) je objavila da je u saradnji sa preduzećem Igumanov izabrala stipendiste za školsku 2017/18 godinu!

Stipendije su dodeljene Milici Đorđević, studentu Niškog Univerziteta, i Danilu Stojanoviću, studentu Beogradskog Univerziteta, koji će stručnu praksu obavljati u preduzeću Igumanov a obuku će organizovati Srpski Centar za Energetsku Efikasnost.

Svi kandidati su pokazali izuzetno znanje i zainteresovanost za usavršavanje i dalju saradnju sa Fondacijom Dušan Pavlović (www.fondacijadp.rs ), Srpskim Centrom za Energetsku Efikasnost (www.scee.rs ) i preduzećem Igumanov (www.igumanov.co.rs ).

Fondacija Dušan Pavlović je stipendistima priredila srdačan prijem 12.12.2017. godine i tom prilikom im uručila ugovore o stipendiranju.

Galerija