SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Praksa

STUDENTSKA PRAKSA ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA
28.04.2017.

STUDENTSKA PRAKSA ZA STUDENTE MAŠINSKOG FAKULTETA

U periodu od 18.4.2017. do 26.4.2017. godine u Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost je održana studentska praksa.
Održavanje studentske prakse omogućeno je zahvaljujući saradnji sa Mašinskim fakultetom iz Beograda i dr. Maji Todorović (vanredni profesor katedre termotehnike). Sa ovog smera odabrana su dva studenta koja će pohađati stručnu praksu u Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost u trajanju od 5 dana.
Takođe značajnu podršku u realizaciji studentske praktične nastave dale su i firme, članice centra, IGUMANOV, DECODE i IMI HYDRONIC ENGINEERING, koje su se potrudile da svoje znanje i iskustvo sa izvedenih projekata prenesu budućim inženjerima.
Plan i program studentske prakse Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost obuhvatao je po danima:
1.PRVI DAN.
 Upoznavanje sa Srpskim Centrom za Energetsku Efikasnost i njenim laboratorijama kao i uvod u osnove niskotemperaturnog sistema površinskog grejanja i hlađenja.
2.DRUGI DAN.
Predavanje o značaju balansiranja toplotne podstanice (IMI HYDRONIC ENGINEERING)
Predavanje o daljinskoj kontroli i upravljanju toplotne podstanice (DECODE)
3.TREĆI DAN.
Samostalno dimenzionisanje toplotne podstanice izabranog objekta uz definisanje svih pratećih elemenata. Obilazak pamtne zgrade u Beogradu.
4.ČETVRTI DAN.
Predavanje o parno-kondenzatnim sistemima i njihovim elementima.(IGUMANOV)
5.PETI DAN.
Obilazak paro-kondenzatnog sistema fabrike stočne hrane “Sto posto”, Velika Plana.
 
Detaljnije o toku studentske prakse pročitajte OVDE

Galerija