SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Predavanja

IZVEŠTAJ SA PREDAVANJA ZORANA ANDREJEVIĆA NA TEMU: “KAKO DA RASIPNICI ENERGIJE POSTANU NOSIOCI RAZVOJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI?!“
22.03.2017.

IZVEŠTAJ SA PREDAVANJA ZORANA ANDREJEVIĆA NA TEMU: “KAKO DA RASIPNICI ENERGIJE POSTANU NOSIOCI RAZVOJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI?!“

Predavanje gdin. Zorana Andrejevića na temu:„Kako da rasipnici energije postanu nosioci razvoja eneregetske efikasnosti“ uspešno je održano 16.03.2017. u prostorijama Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost.
Predavanje je imalo jako dobar odaziv kao i brojne pozitivne komentare.
Cilj ovakvog okupljanja bio je osvešćivanje društva o mogućim uštedama energije kao i pružanju šanse mladim budućim stručnjacima da kroz Srpski Centar za Energetsku Efikasnost pronađu svoj put ka uspehu!
Na predavanju gdin. Zoran Andrejević je kroz predstavljanje svojih životnih puteva, svojih velikih uspešno izvedenih projekata od 1989.god. pa do danas, otkrio tajnu uštede energije kroz projekat EFIKASNOG UPRAVLJANJA PAROM.
Njegov prilaz temi i način na koji je izložio probleme koji su aktuelni poslednjih 30 god. su podstakli  raspravu o postojecem zakonu o energetskoj efikasnosti, raspravu o efikasnosti do sada predloženih mera za podsticanje energetske efikasnosti u privredi kao i efekte nesaradnje i saradnje države i privrede koji su na ovom polju jako očigledni.
Eminentni striučnjaci koji su bili prisutni na predavanju su pokazali interesovanje da se na potpuno drugačiji način uključe u rad SCEE i svoje znanje i iskustvo ulože u mlade stručnjake koji su raspoloženi za saradnju sa SCEE.
Zajednički stav je da su promene u ovoj oblasti neophodne a učesnici rasprave nisu mogli da se opredele da li čekati državu da donese zakone i propise ili je efikasnije preuzeti inicijativu i samostalno krenuti u promene.
Svi koji su bili na predavanju su izrazili zainteresovanost da se uključe u rad Srpskog Centra za Energetsku Efiaksnost i time podrže inicijative i projekte u koje će biti uključeni mladi stručnjaci i ljudi koji mogu svojim znanjem i iskustvom da doprinesu poboljšanju stanja svesti o energetskoj efikasnosti u Srbiji!
Ostaje samo otvoreno pitanje: “da li smo spremni da se odvažimo i istupimo korak napred ka prihvatanju promena koje su neophodne na polju energetske efikasnosti? Možemo li rekonektovati pokidane veze i računati na podršku i saradnju sa državom i privredom?”
Srpski Centar za Energetsku Efikasnost spremno otvara vrata svima koji mogu i žele da se priključe i pomognu u ostvarivanju ove misije!
Diskusiju predavanja možete pogledati OVDE.
 

Galerija