SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Programi obuka laboratorija SCEE

Obuka kandidata u JKP Toplana Loznica
24.01.2018.

Obuka kandidata u JKP Toplana Loznica

SCEE je u saradnji sa JKP Toplanom Loznica organizovao obuku za radnike toplane, za sticanje zvanja rukovaoc kotla.
Obuka je održana u prostorijama Toplane Loznica i svi kandidati su prošli testove znanja koji su bili organizovani 
nakon obuke! 
Čestitamo svim kandidatima na stečenom znanju i uverenjima o položenim stručnim ispitima za rukovaoce kotla, koja su im uručena!

Galerija