SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Projekti

POKRETNA LABORATORIJA SCEE za MERENJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE SVIH VIDOVA ENERGIJE
27.01.2017.

POKRETNA LABORATORIJA SCEE za MERENJE PROIZVODNJE I POTROŠNJE SVIH VIDOVA ENERGIJE

Ideja POKTRETNE LABARATORIJE je nastala kao prirodna potreba projekata ENERGETSKE EFIKASNOSTI koji se FINASRIRAJU  OD UŠTEDE.

POKRETNA LABARATORIJA meri količine sledećih fluida:

  • Vode
  • Tople vode
  • Hladne vode
  • Prirodnog gasa
  • Vazduha
  • Vodene pare
  • Dimnih gasova 
koji se upotrebljavaju  tokom procesa proizvodnje, kao i količinu električne energije koja se potroši tokom tog procesa.

IDEJA IZGRADNJE POKRETNE LABARATORIJE je da osposobi sve mlade i zainteresovane inženjere da kroz konkretne projekte  nauče merenje i bilansiranje svih relevantnih parametara ENERGETSKIH INSTALACIJA PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE OBJEKTA.

NAMERA JE DA SE UZ POMOĆ LABARATORIJE SCEE IZGRAĐUJE  POVERENJE IZMEDJU KORISNIKA I DAVAOCA USLUGA, KOJE ĆE BITI POTKREPLJENO PODATCIMA MERENJA I UŠTEDOM ENERGENATA!

Namera je da se uz pomoć Labaratorije SCEE AFIRMIŠE FINANSIRANJE ENERGETSKIH INSTALACIJA OD UŠTEDE ENERGIJE.

Realizacija projekta je u toku, ako ste zaiteresovani da budete deo tima koji radi na ovom projektu pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na  office@scee.rs

Galerija