SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi članovima programe pomoću kojih mogu da steknu nova znanja i primene ih u praksi!

Novosti - Projekti

SISTEM IGUMANOV
27.01.2017.

SISTEM IGUMANOV

 Projekat SISTEM IGUMANOV je skraćenica za Efikasno Upravljanje Parnim i Kondenznim instalacijama ( https://www.youtube.com/watch?v=uBaeVsQ4gE4&t=2s ). 

Projekat SISTEM IGUMANOV podrazumeva aktivno učešće izabranih članova SCEE na konkretnom – realnom projektu.

Projekat se odvija kroz sledeće faze:

  •  Analiza postojećeg stanja
  •  Izrada idejnog projekta
  •  Ugovaranje projekta
  • Priprema za realizaciju projekta
  • Realizacija projekta
  • Primopredaja objekta
Projekat SISTEM IGUMANOV namenjen je mladima i inženjerima zainteresovanim za ENERGETSKU EFIKASNOST U INDUSTRIJI koji prethodno imaju završenu obuku iz Programa obuke za EFIKASNO UPRAVLJANJE PAROM I KONDENZATOM.

SCEE zajedno sa firmom IGUMANOV nudi osposobljavanje za rad na projektima „SISTEM IGUMANOV“od ideje do realizacije. 

Ako želite da radite na konkretnom projektu u ovoj oblasti, pošaljite nam CV i motivaciono pismo na office@scee.rs

Program obuke je besplatan za Studente i Nezaposlene inženjere. 

 

Galerija