SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi rešenje kako da se kroz konkretne projekte ostvare uštede!

Aktuelne teme - Energetski efikasni uređaji u domaćinstvu

Prema Zakonu o efikasnom korišćenju energije koji je usvojen 15. marta 2013. godine u Republici Srbiji, proizvodi koji troše električnu energiju moraju da poseduju propisane oznake energetske efikasnosti. To se pre svega odnosi na kućne uređaje, kao što su mašine za pranje i sušenje veša, mašine za sudove, pećnice, televizori, rashladni uređaji, uređaji za klimatizaciju, električne sijalice i svetiljke. Uredbom o vrstama proizvoda koji utiču na potrošnju energije definisano je sedam osnovnih energetskih klasa. Ovim oznakama je definisano da je uređaj sa oznakom G najmanje efikasna klasa, dok je uređaj sa oznakom A najefikasnija klasa. U okviru klase A mogu da postoje još tri dopunske klase koje označavaju veću efikasnost uređaja a to su: A+, A++ i A+++.

Prema određenim statističkim podatcima, najveći potrošači električne energije u domaćinstvu su upravo kućni uređaji (frižideri, mašine za pranje veša, električni šporeti, bojleri, zamrzivači), za koje je utvrđeno da godišnje potroše jednu petinu ukupne količine električne energije koja je potrebna domaćinstvu.

Prednost energetski efikasnih uređaja koji imaju oznaku više energetske klase je to što poseduju smanjeni nivo buke, troše manje električne energije a samim tim su i ekološki prihvatljivi.

Ušteda koja može godišnje da se ostvariti uz pomoć uređaja više energetske klase je veoma značajna, a cena između uređaja energetske klase A i energetske klase A+++ može da iznosi nekoliko hiljada dinara. Samom uštedom energije, uređaj najviše energetske klase se isplati kroz nekoliko meseci.