SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi istraživačima laboratorijske uslove u kojima mogu da unaprede svoja znanja!

LABORATORIJA ZA POVRŠINSKO GREJANJE I HLAĐENJE

Laboratorija Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost otvara svoja vrata svim
Istraživačima koji žele da svoja znanja unaprede!

Uz pomoć prijatelja i sponzora Srpskog centra za energetsku efikasnost izvršena je rekonstrukcija naše laboratorije kako bi svi koji veruju da SRBIJA MOŽE DA BUDE ENERGETSKI EFIKASNA imali adekvatne moderne uslove za rad.

U laboratoriju je integrisano podno grejanje, zidno grejanje i hlađenje i plafonsko hlađenje.

Ovom vrstom adaptacije prostora površinskim grejanjem i hlađenjem postignuto je najbolje rešenje za ostvarivanje idealne klime u prostoriji tokom cele godine.

Takođe su u okviru ovog sistema instalirani i fain coil uređaji za odvalaživanje, rezrvoari za čuvanje tople/hladne vode, rezervoari za sanitarnu toplu vodu kao i prateći merni uređaji.

Naša laboratorija je opremljena sistemom za daljinski nadzor kontrolu i upravljanje svim podstanicama.

Svi merni uređaji u toplotnoj podstanici su, preko reglera i komunikacionih jedinica vezani na centralnu upravljačku jedinicu UNIVERSUM.

Pozivamo Vas da iskoristite potencijal laboratorija Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost i date odgovore na pitanja:

Da li je tačno da se optimizacijom KGH sistema može smanjiti procesna potrošnja energije za 30%?
Da li je tačno da se troškovi električne energije pumpe mogu smanjiti za 40% kada neizbalansirani sistem izbalansiramo?
Da li je tačno da se u sistemima grejanja povećanjem temperature prostorije za 1°C od projektom predviđene temperature povećava godišnji utrošak energije sistema za 6 - 12%?
Da li je tačno da se u sistemu hlađenja smanjenjem temperature za 1°C od projektom predviđene temperature povećava godišnji utrošak energije sistema za 12-18%?
Da li je tačno da ako redukujemo vrednost temerature u prostoriji za samo nekoliko stepeni, možemo da uštedimo energiju i do 20%?

Merni uređaji

Veza između izvora energije i potrošaća ostvarena je preko odgovarajućih cevovoda i mernih uređaja koji pružaju korisne informacije za praćenje, nadzor i kontrolu rada celokupnog sistema.

Instalirani kalorimetri, proizvođač Techem, na izvorima energije imaju mogućnost rada u oba režima, i u režimu grejanja i u režimu hlađenja. Sastoje se od merača protoka, dva temperaturna senzora koja mere razliku u temperaturi vode razvodne i povratne grane, i računarske jedinice, koja na osnovu ovih parametara definiše količinu predate toplotne energije od strane odgovarajućeg izvora energije.

proizvođač Techem

Trokraki mešni ventili, proizvođač IMI, imaju ulogu mešanja vode koja dolazi iz izvora energije (toplotne pumpe ili kotla) sa vodom iz povratne grane koja je na nižoj temperaturi, u cilju dobijanja željene temperature. Motorizovan i u kombinaciji sa digitalnom regulacijom temperature omogućava snabdevanje korisnika toplom vodom u zavisnosti od zahtevanog opterećenja.

proizvođač IMI

Balansni ventili, proizvođač IMI, sa visokim hidrauličkim performansama u sistemima grejanja i hlađenja i potrošnje vode omogućavaju predregulaciju, precizno balansiranje i merenje.

proizvođač IMI

Cirkulaciona pumpa, proizvođač WILO, sa motorom i automatskim prilagođavanjem snage opremljena je modulom za komunikaciju i daljinsko upravljanje. Zahvaljujući tehnologiji izrade odlikuje je najviši stepen iskorišćenja. Pogodna je za sve sisteme grejanja i hlađenja bez obzira na temperaturu okoline.

proizvođač WILO

Sobni i spoljni senzori, proizvođač Harreither, omogućavaju preciznu regulaciju temperature i vlage u svim prostorijama.  

proizvođač Harreither

Zahvaljujući motorizovanim prolaznim ventilima, proizvođač IMI, omogućena je daljinska kontrola rada svih fan-coil uređaja, tj. automatsko uključivanje i isključivanje fan-coil uređaja po postizanju zadate temperature i vlage.

proizvođač IMI

Izvori energije površinskog grejanja i hlađenja

Izvori energije u našem edukativnom Centru su toplotna pumpa vazduh/voda i kotao na biomasu.

INVERTERSKA TOPLOTNA PUMPA vazduh/voda, snage 12kW, proizvođač Panasonic, odlikuje se visokom efikasnošću i pruža odličnu udobnost i performanse pri bilo kakvim vremenskim uslovima. Proizvedena je u obliku split sistema gde su spoljašnja i unutrašnja jedinica odvojene.

Inverterska toplotna pumpa

KOTAO NA PELET COMPACT 20.1, proizvođač Radijator Kraljevo, namenjen je sagorevanju drvenog peleta. Nominalna snaga kotla je 20kW. U okviru kotla instalirana je odgovarajuća cirkulaciona pumpa i ekspanziona posuda. Kod svih sistema centralnog grejanja preporučuje se ugradnja akumulatora tople vode u cilju optimizacije rada svih izvora energije, akumulirajući veliku količinu energije u obliku tople ili hladne vode. Ovaj akumulator proizvođač Radijator Kraljevo, sadrži dva cevna izmenjivača, jedan za kotao na pelet a drugi za solarno grejanje. Kapacitet ovog akumulatora je 800l.

Kotao na pelet Compact 20.1
Šematski prikaz izvora energije u Srpskom centru za energetsku efikasnost

Šematski prikaz izvora energije u Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost