SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi istraživačima laboratorijske uslove u kojima mogu da unaprede svoja znanja!

LABORATORIJA ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Svi složeni procesi zahtevaju stalni pristup i uvid u veliki broj parametara.

Naša laboratorija je opremljena sistemom za daljinski nadzor, kontrolu i upravljanje svim podstanicama. Svi merni uređaji su preko reglera povezani sa upravljačkom centralnom jedinicom Universumom.

Universum, proizvođač Harriether, predstavlja integralni kućni menadžment za regulaciju i kontrolu grejanja i hlađenja objekata.

Šta može Universum da Vam omogući:

Podešavanje pomoću kontrol panela
Regulisanje proizvoljnim brojem: soba, pumpi mešnih ventila, toplotnih generatora…
Individualna sobna regulacija za grejanje ili hlađenje
Kontrola vlage
Program za praznike ili odmore
Arhiviranje podataka
Šta može Universum da Vam omogući

Kao podrška našem sistemu upravljanja instaliran je SKADA sistem.

U okviru naše laboratorije Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost moguće je istražiti i izmeriti sve parametre ovih sistema.

Kontroler toplotne stanice sistem SCADA, proizvođač DECODE, očitava podatke iz kalorimetra i na osnovu zadatog algoritma upravlja pumpama i ventilima. Jedna od mnogobrojnih prednosti ovog sistema je mogućnost slanja SMS izveštaja na mobilni telefon sa trenutnim podacima u toplotnoj podstanici. Ceo ovaj sistem upravljanja predstavlja oči i uši svakog rukovaoca procesom. Na samo jednom mestu, preko računara ili telefona, mogu se kontrolisati ili pročitati svi parametri.

proizvođač DECODE

Nudimo Vam da uz SKADA sistem pratite i izmerite:

Trenutnu količinu predate toplotne energije izvora
Trenutnu potrošnju električne energije
COP toplotnih pumpi preko računarske jedinice
Promene opterećenja toplotnih pumpi i kotla u odnosu na ulazne parametre sistema
Temperature i pritiske u rezervoarima tople vode i cevovodima
Trenutnu temperaturu i vlagu po prostorijama
Rad mešnih ventila i pumpi
Trenutnih protoka
Sezonski COP na osnovu ukupne potrošene energije i ukupne isporučene toplotne energije
I KAO KRAJNJI REZULTAT VAŠEG ISTRAŽIVANJA ANALIZIRAJTE REZULTATE MERENJA