SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi rešenje kako da Srbija, srpska privreda,
srpski domaćin na srpski način postanu energetski efikasni!

inspirisali su nas

Srpski Centar Za Energetsku efikasnost je pred sebe postavio zahtevan cilj.

Želimo da Srbija, srpska privreda, srpski domaćin na srpski način postanu energetski nezavisni.
Želimo da verujemo u naša znanja, kao i naši najveći umovi nauke, upravo zato inspiraciju nalazimo u našim korenima.
Želimo da našoj omladini omogućimo mesto gde mogu da steknu neophodna znanja i da krenu koracima naših slavnih naučnika.