SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi rešenje kako da Srbija, srpska privreda,
srpski domaćin na srpski način postanu energetski efikasni!

Postanite član

Srpski Centar za Energetsku Efikasnost je osnovan 23. januara 2013. godine kao neprofitna organizacija radi širenja znanja u oblastima energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i održivog razvoja. Osnivači Centra su vodeći stručnjaci u energetici i održivom razvoju, koji svojim znanjem i iskustvom žele da okupe sve ljude koji veruju u energetski efikasnu Srbiju i da ukažu na pravi način na koji društvo u celini može da ostane energetski održivo.

Srpski Centar za Energetsku Efikasnost svojim članovima nudi mogućnost učestvovanja u projektima koji se realizuju u centru kao i mogućnost stručnog usavršavanja po najpovoljnijim uslovima.

SCEE svojim članovima omogućava učešće u timskom radu na konkursima iz različitih oblasti energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i održivog razvoja.

SCEE se obavezuje da će svojim članovim omogućiti rad na projektima koji podrazumevaju upotrebu najnovijih tehnologija u oblasti uštede energije u građevinarstvu kao i na projektima koji se bave uštedom energije u industrijskim postrojenjima.

Član udruženja može biti svako fizičko i pravno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Član udruženja ima pravo da:

Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
Neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
Bira i bude biran u organe Udruženja
Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja

Član udruženja dužan je da:

Postupa u skladu sa ciljevima i zadacima Udruženja
Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja
Učestvuje u aktivnostima Udruženja u skladu sa interesovanjem
Plaća članarinu

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Ispunjenu pristupnicu kao i dokaz o uplati mesečne članarine možete poslati na mail: srpskicentaree@gmail.com; office@scee.rs; Ili poštom na adresu: Srpski Centar za Energetsku Efikasnost Nova Mokroluška 23, 11000 Beograd