SRPSKI CENTAR ZA ENERGETSKU EFIKASNOST

Nudi rešenje kako da Srbija, srpska privreda,
srpski domaćin na srpski način postanu energetski efikasni!

Sponzori i prijatelji Srpskog Centra za Energetsku Efikasnost

Zahvaljujući firmama Igumanov, Pradov i Harreither izvršena je rekonstrukcija i modernizacija centra za edukaciju.

Posebno se zahvaljujemo svim prijateljima i sponzorima instalacije i mernih uređaja na podršci i doprinosu u stvaranju ovog jedinstvenog Centra u Srbiji!